Disclaimer

Retningslinjer for brug af hjemmesider under JSL PUBLICATIONS A/S

www.vimedhund.dk, www.golfmagasinet.dk, www.madogvenner.dk, www.jvv.dk, www.baadnyt.dk og www.jslpublications.dk udgives af JSL PUBLICATIONS A/S, Dortheavej 59, 2400 København NV, tlf. 3271 1200.

Ophavsret:
Alt materiale mv. på omtalte hjemmesider er beskyttet i henhold til lov om ophavsret.
Artikler, fotografier, grafik og andet offentliggjort materiale på hjemmesiderne må ikke downloades, kopieres, reproduceres, distribueres eller på anden måde bearbejdes helt eller delvist, uden skriftlig tilladelse fra redaktionen.
Kontaktdata findes under kontakt.

Enhver form for krænkelse af de immaterielle rettigheder samt misbrug af hjemmesiden kan danne grundlag for retsforfølgning, herunder krav om vederlag, erstatning, godtgørelse mv.

Ansvarsfraskrivelse:
Indholdet på web-sites fra JSL PUBLICATIONS A/S, herunder - men ikke begrænset til - tekst, grafik, billedmateriale, informationer, oplysninger, anbefalinger, råd mv., der gives i artikler, fra brevkasser, i nyhedsbreve mv. er tænkt som generel information og underholdning. JSL PUBLICATION A/S kan ikke give garanti for omtalte resultater.

JSL PUBLICATIONS A/S kan på ingen måde drages til ansvar for indholdet på web-sites og kan derfor heller ikke pålægges erstatning for skader, gener eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget som et resultat af brug og/eller misbrug af indholdet.

JSL PUBLICATIONS A/S frasiger sig udtrykkeligt ethvert ansvar for brug af indhold.

Hjemmesiden og den ansvarlige redaktion kan ikke gøres ansvarlig, hverken for direkte eller indirekte økonomiske tab eller tab af data, der knytter sig til brug af indholdet på denne website, herunder tab som følge af driftsforstyrrelser og/eller lignende.

JSL PUBLICATIONS A/S kan ikke drages til ansvar for skader mv. på hardware og/eller software, som opstår som følge af brug af web-sites.

Hjemmesiden indeholder links til andre websites, som ikke tilhører JSL PUBLICATIONS A/S, hvorfor den ansvarlige redaktion ikke kan påtage sig ansvaret for indholdet af disse hjemmesider.

Kommentar-funktioner, debat og lign.:
For at kunne deltage på hjemmesidernes kommentar-funktion, debat og lign. generelt skal du være indforstået med, at der skal skrives i en god tone og acceptere følgende retningslinjer:

Redaktionerne forbeholder sig ret til, men er ikke forpligtet til - helt eller delvist - at redigere eller fjerne indlæg og kommentarer fra kommentar-funktion, debat og lign., som redaktionen skønner, er i strid med gældende regler og lovgivning, herunder er racistiske eller injurierende, skrevet i en grov og nedladende tone, er udlevering af personlige oplysninger, er eller kan sidestilles med reklame, er personlig krænkende samt andre anstødelige indlæg og kommentarer.

Såfremt redaktionen sletter eller redigerer i et indlæg/kommentarer, vil der ikke blive givet brugeren særskilt besked herom.

JSL PUBLICATIONS A/S påtager sig intet ansvar for kommunikation imellem brugerne.

Såfremt redaktionen skønner, at du ikke opfylder ovenstående retningslinjer, kan den vælge at slette dig som bruger og udelukke dig for yderligere deltagelse på hjemmesidens debat og kommentar samt de øvrige debatter og blogs på JSL PUBLICATIONS A/S´ web-sites.
 
Accept og kontakt:
Når du anvender omtalte hjemmesider, accepterer du ovenstående.
Såfremt du måtte have spørgsmål til ovenstående betingelser, vilkår og retningslinjer, kan du kontakte:

JSL PUBLICATIONS A/S
Dortheavej 59
2400 København NV
Tlf. 3271 1200
info@jslpublications.dk.

København, den 8. september 2009

JSL PUBLICATIONS A/S